Anti-stress lw Sø 4

Qi Gong i kinesisk medicin

I moderne tid er sygdom som infektionssygdomme for det meste bragt under kontrol i takt med den videnskabelige udvikling og forbedringer i de offentlige sundhedssystemer.

Sygdomsspektret ændrer sig dog på grund af et accelereret livstempo, hvor forekomsten af psykosomatiske sygdomme er stigende.                  

Qi Gong og sundhed

QI GONG ER EN VIGTIG DEL AF KINESISK MEDICIN:
Af alle de forskellige former for traditionelle medicinske traditioner er det teoretiske system i den kinesiske medicin det mest komplette. Dens unikke teori og uovertrufne kliniske effektivitet, ikke mindst, opfylder det moderne samfunds behov, med tanke på at der kæmpes med giftige bivirkninger fra kemiske lægemidler og en tung byrde fra høje sundheds omkostninger.

 

BRUG AF QI GONG har ikke kun de nævnte fordele, men kan også reducere stress, hvilket forårsager dybtgående ændringer i både krop og sind. Med sin særlige kombination af træning og kultivering, som stemmer overens med de nye sundheds- koncepter og medicinske modeller, kan qi gong faktisk hjælpe mennesker til at blive sunde, rolige og harmoniske. At den gamle kinesiske qi gong-tradition i stigende grad accepteres og praktiseres af flere og flere mennesker over hele verden kan næppe undre.

 

VI HAR BRUG FOR SAMARBEJDE OG FÆLLES INDSATS fra en række moderne medicinske discipliner, herunder traditionel medicin, for at nå de ambitiøse mål WHO har sat: “Sundhed for alle” og “Lad alle verdens mennesker nyde sundhedspleje på højeste niveau”. Vi har stadig meget arbejde at gøre for at anskueliggøre qi gongs rolle i sundhedsvæsenet og for at imødekomme behovene hos dem, der allerede er qi gong-udøvere.

 

QI GONG I KINESISK MEDICIN er koncis, praktisk og let at integrere. Introduktion af de dybere aspekter af qi gong inden for medicin kan gøres på en rationel, formel og populær måde uden at essensen i denne unikke terapeutiske option mistes.

WHO HAR REDEFINERET SUNDHED

“Sundhed er en tilstand af fuldstændigt fysisk, mentalt og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse”, og påpeget, at grundstenene i sundhed er: “Fornuftig kost, moderat motion, rygestop, moderat indtagelse af drikke og psykologisk balance.”

Over tid kan vores begreber om liv, sundhed, sygdom og død – de vigtige ting i medicinen – imidlertid ændre sig. Da den nuværende biomedicinske model har sine begrænsninger, der gør det vanskeligt at opfylde behovene i det moderne sundhedssystem, bliver den derfor gradvist erstattet af den bio-psykosociale model.